Thử nghiệm mẫu
Mỡ lá lợn Thảo Dược
Mỡ lá lợn Thảo Dược

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 5

45.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Ba chỉ lợn Thảo Dược
Ba chỉ lợn Thảo Dược

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : Tạm hết hàng

95.000₫ / Túi
Thử nghiệm mẫu
Nạc thăn lợn Thảo Dược
Nạc thăn lợn Thảo Dược

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 10

87.500₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Xương cục lợn Thảo Dược
Xương cục lợn Thảo Dược

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 7

42.500₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Mỡ thăn lợn Thảo Dược
Mỡ thăn lợn Thảo Dược

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 11

47.500₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Sấn mông lợn Thảo Dược
Sấn mông lợn Thảo Dược

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 19

85.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Sấn vai lợn Thảo Dược
Sấn vai lợn Thảo Dược

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 15

92.500₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Thịt nách lợn Thảo Dược
Thịt nách lợn Thảo Dược

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 13

92.500₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Sấn vai lợn Móng Cái
Sấn vai lợn Móng Cái

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 34

83.250₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Xương ống lợn Móng Cái
Xương ống lợn Móng Cái

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 15

30.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Mỡ lợn Móng Cái
Mỡ lợn Móng Cái

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 89

35.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Nạc mông lợn Móng Cái
Nạc mông lợn Móng Cái

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 8

95.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Xương ống lợn Thảo Dược
Xương ống lợn Thảo Dược

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 8

52.500₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Chân giò rút xương lợn Móng Cái
Chân giò rút xương lợn Móng Cái

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 19

90.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Sấn mông lợn Móng Cái
Sấn mông lợn Móng Cái

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 27

80.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Nạc vai lợn Móng Cái
Nạc vai lợn Móng Cái

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 7

95.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Ba chỉ lợn Móng Cái
Ba chỉ lợn Móng Cái

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 1

90.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Thăn lợn Móng Cái
Thăn lợn Móng Cái

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 4

85.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Xương cục lợn Móng Cái
Xương cục lợn Móng Cái

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 29

35.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Móng giò lợn Móng Cái
Móng giò lợn Móng Cái

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 15

75.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Thịt xay lợn Móng Cái
Thịt xay lợn Móng Cái

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 23

80.000₫ / Túi
Thêm