Thử nghiệm mẫu
Gầu bò
Gầu bò

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 51

142.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Ba chỉ bò
Ba chỉ bò

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 22

115.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Lõi bò-thăn bò
Lõi bò-thăn bò

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 13

145.000₫ / Túi
Thêm