HÌNH THỨC VÀ CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Cách 1: Thanh toán tiền mặt (giao hàng và thu tiền tận nơi).
Bước 1: Tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ. Đăng ký thông tin tài khoản trên ứng dụng FOSACHA FOOD.
Bước 2: Lựa chọn sản phẩm, đơn hàng.
Bước 3: Xác nhận thông tin, địa chỉ và số điện thoại giao nhận hàng, lựa chọn hình thức thanh toán tiền mặt.
Bước 4: FOSACHA FOOD xác nhận đơn hàng và tiến hành giao hàng.
Bước 5: Nhận hàng, kiểm tra sản phẩm trên đơn hàng, tiến hành thanh toán tiền mặt trực tiếp cho shipper bằng giá trị trên hóa đơn.
Cách 2: Thanh toán ghi nợ (Chỉ áp dụng cho đơn hàng Thực Phẩm Sạch có kí hợp đồng mua bán với FOSACHA FOOD).
Bước 1: Tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ. Đăng ký thông tin tài khoản trên ứng dụng FOSACHA FOOD.
Bước 2: Lựa chọn sản phẩm, đơn hàng.
Bước 3: Xác nhận thông tin, địa chỉ và số điện thoại giao nhận hàng, lựa chọn hình thức thanh toán ghi nợ.
Bước 4: FOSACHA FOOD xác nhận đơn hàng và tiến hành giao hàng.
Bước 5: Nhận hàng, kiểm tra sản phẩm trên đơn hàng, kí nhận trên biên lai giao nhận xác nhận giao hàng thành công.
Bước 6: Đối chiếu công nợ và thanh toán:

 • - FOSACHA FOOD chuyển nội dung đối chiếu công nợ cho khách hàng trước ít nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc mỗi kì thanh toán. Khách hàng xác nhận đối chiếu công nợ với FOSACHA FOOD trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đối chiếu. FOSACHA FOOD chuyển hồ sơ thanh toán cho khách hàng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được xác nhận đối chiếu công nợ của khách hàng.
 • - Hoạt động thanh toán được thực hiện 01/tháng bằng chuyển khoản:
 • a) Ngày 10 hàng tháng thanh toán cho các đơn hàng tháng.
 • b) Hình thức thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của công ty: 3666699999 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.
 • c) Nếu ngày thanh toán dự kiến trùng ngày nghỉ lễ hoặc thứ 7, chủ nhật sẽ được chuyển sang ngày đi làm tiếp theo của khách hàng.
 • - Hồ sơ thanh toán gồm:
 • a) Hóa đơn hợp lệ.
 • b) Các chứng cứ giao nhận hàng hóa có xác nhận của người giao và người nhận giữa các bên.
 • c) Biên bản đối chiếu công nợ được 2 bên xác nhận qua email/zalo.
 • d) Chậm thanh toán: Khách hàng sẽ chịu phí phạt theo lãi suất ngân hàng từng thời điểm trả chậm.

Cách 3: Thanh toán bằng mã khuyến mãi.
Bước 1: Tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ. Đăng ký thông tin tài khoản trên ứng dụng FOSACHA FOOD.
Bước 2: Lựa chọn sản phẩm, đơn hàng.
Bước 3: Xác nhận thông tin, địa chỉ và số điện thoại giao nhận hàng, lựa chọn hình thức thanh toán Mã khuyến mại.
Lưu ý: Giá trị đơn hàng lớn hơn giá trị của mã khuyến mãi, người mua có thể lựa chọn thêm thông tin thanh toán khác (có thể lựa chọn nhiều hình thức thanh toán cùng lúc).

 • Khách lẻ: chọn thêm thông tin thanh toán tiền mặt, ví FSC, thanh toán VNPAY, điểm.
 • Thực phẩm sạch: chọn thêm thông tin thanh toán tiền mặt, thẻ ghi nợ, ví FSC, thanh toán VNPAY, điểm.

Bước 4: FOSACHA FOOD xác nhận đơn hàng và tiến hành giao hàng.
Bước 5: Nhận hàng, kiểm tra sản phẩm trên đơn hàng, tiến hành thanh toán tiền mặt trực tiếp cho shipper bằng giá trị trên hóa đơn hoặc kí nhận trên biên lai giao nhận xác nhận giao hàng thành công.
Cách 4: Thanh toán bằng Ví FSC.
Bước 1: Tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ. Đăng ký thông tin tài khoản trên ứng dụng FOSACHA FOOD.
Bước 2: Lựa chọn sản phẩm, đơn hàng.
Bước 3: Xác nhận thông tin, địa chỉ và số điện thoại giao nhận hàng, lựa chọn hình thức thanh toán Ví FSC
Lưu ý: Khách hàng nạp tiền vào Ví FSC thông qua tài khoản ngân hàng hoặc quét mã QR Code của Vnpay.  Để thanh toán đơn hàng trên FOSACHA FOOD bằng tài khoản Ví FSC, số dư trong Ví phải lớn hơn hoặc bằng số tiền của đơn hàng. Trường hợp số dư Ví FSC thấp hơn giá trị đơn hàng, quý khách cần nạp thêm tiền vào Ví để tiến hành thanh toán.
Bước 4: FOSACHA FOOD xác nhận đơn hàng và tiến hành giao hàng.
Bước 5: Nhận hàng, kiểm tra sản phẩm trên đơn hàng, kí nhận trên biên lai giao nhận xác nhận giao hàng thành công.                                                                    
Cách 5: Thanh toán qua cổng thanh toán VNPAYQR.
Bước 1: Tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ. Đăng ký thông tin tài khoản trên ứng dụng FOSACHA FOOD.
Bước 2: Lựa chọn sản phẩm, đơn hàng.
Bước 3: Xác nhận thông tin, địa chỉ và số điện thoại giao nhận hàng, lựa chọn hình thức thanh toán cổng thanh toán VNPAYQR

 • Thanh toán bằng mã QR, khách hàng dowload hoặc chụp màn hình điện thoại mã VNPAYQR. Truy cập tài khoản Internet Banking tại ngân hàng của khách hàng chọn mục QR pay, chọn hình ảnh là mã VNPAYQR , tiến hành quét mã và tiến hành thanh toán qua tài khoản ngân hàng của khách hàng.
 • Thanh toán bằng thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng, khách hàng chọn ngân hàng muốn sử dụng thanh toán, nhập số thẻ, tên chủ thẻ, ngày phát hành, xác nhận thông tin thanh toán khách hàng và hoàn thành thanh toán.
 • Thanh toán bằng thẻ Visa, thẻ tín dụng, khách hàng chọn ngân hàng muốn sử dụng thanh toán, nhập số thẻ, tên chủ thẻ, ngày phát hành, ấn chọn tiếp tục, xác nhận thông tin thanh toán khách hàng và hoàn thành thanh toán.

Bước 4: FOSACHA FOOD xác nhận đơn hàng và tiến hành giao hàng.
Bước 5: Nhận hàng, kiểm tra sản phẩm trên đơn hàng, kí nhận trên biên lai giao nhận xác nhận giao hàng thành công.
Cách 6: Thanh toán bằng hình thức sử dụng điểm
Bước 1: Tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ. Đăng ký thông tin tài khoản trên ứng dụng FOSACHA FOOD.
Bước 2: Lựa chọn sản phẩm, đơn hàng.
Bước 3: Xác nhận thông tin, địa chỉ và số điện thoại giao nhận hàng, lựa chọn hình thức thanh toán sử dụng điểm
Lưu ý: Giá trị đơn hàng lớn hơn giá trị của điểm thưởng tích lũy, người mua có thể lựa chọn thêm thông tin thanh toán khác (có thể lựa chọn nhiều hình thức thanh toán cùng lúc).

 • Khách lẻ: chọn thêm thông tin thanh toán tiền mặt, mã khuyến mại, ví FSC, thanh toán VNPAY.
 • Thực phẩm sạch: chọn thêm thông tin thanh toán tiền mặt, mã khuyến mại, thẻ ghi nợ, ví FSC, thanh toán VNPAY.

Bước 4: FOSACHA FOOD xác nhận đơn hàng và tiến hành giao hàng.
Bước 5: Nhận hàng, kiểm tra sản phẩm trên đơn hàng, tiến hành thanh toán tiền mặt trực tiếp cho shipper bằng giá trị trên hóa đơn hoặc kí nhận trên biên lai giao nhận xác nhận giao hàng thành công.