Hướng hữu cơ
Rau thì là
Rau thì là

Khối lượng : 100g

Số lượng kho : 258

8.600₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Mùi ta
Mùi ta

Khối lượng : 100g

Số lượng kho : 76

8.340₫ / Túi
Thêm
Hướng hữu cơ
Hành lá
Hành lá

Khối lượng : 100g

Số lượng kho : 285

6.750₫ / Bó
Thêm
Hướng hữu cơ
Tía tô
Tía tô

Khối lượng : 100g

Số lượng kho : 47

6.025₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Hành lá
Hành lá

Khối lượng : 100g

Số lượng kho : 285

6.750₫ / Bó
Thêm
Hướng hữu cơ
Sả
Sả

Khối lượng : 300g

Số lượng kho : 36

11.550₫ / Bó
Thêm
VietGAP
Gừng
Gừng

Khối lượng : 100g

Số lượng kho : 172

8.375₫ / Túi
Thêm