VietGAP
Ớt
Ớt

Khối lượng : 100g

Số lượng kho : 144

4.575₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Tía tô
Tía tô

Khối lượng : 100g

Số lượng kho : 88

6.025₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Húng quế
Húng quế

Khối lượng : 100g

Số lượng kho : 42

5.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Gừng
Gừng

Khối lượng : 100g

Số lượng kho : 85

3.850₫ / Túi
Thêm
Hữu cơ
Sả
Sả

Khối lượng : 300g

Số lượng kho : 4

11.550₫ / Bó
Thêm
VietGAP
Hành lá
Hành lá

Khối lượng : 100g

Số lượng kho : 160

6.025₫ / Bó
Thêm
VietGAP
Mùi tàu/ Ngò gai
Mùi tàu/ Ngò gai

Khối lượng : 100g

Số lượng kho : 57

6.025₫ / Túi
Thêm