VietGAP
Dền cơm
Dền cơm

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 115

13.050₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Mồng tơi
Mồng tơi

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 299

13.050₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Cải xanh
Cải xanh

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 144

16.800₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Dền khoang
Dền khoang

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 130

13.050₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Cải thảo
Cải thảo

Khối lượng : Kg

Số lượng kho : 27.99

31.400₫ / Kg
Thêm
VietGAP
Bó xôi-Chân vịt
Bó xôi-Chân vịt

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 88

16.200₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Rau khoai lang
Rau khoai lang

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 117

11.160₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Cải chíp
Cải chíp

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 165

15.920₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Cải ngồng
Cải ngồng

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 248

16.480₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Ngót
Ngót

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 281

15.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Măng tây
Măng tây

Khối lượng : 300g

Số lượng kho : 61

37.500₫ / Bó
Thêm
new
Hướng hữu cơ
Rau sam
Rau sam

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 63

9.600₫ / Túi
Thêm
Hữu cơ
Nấm đùi gà
Nấm đùi gà

Khối lượng : 300g

Số lượng kho : 58

37.500₫ / Khay
Thêm
VietGAP
Cải bắp
Cải bắp

Khối lượng : Kg

Số lượng kho : 211.926

30.320₫ / Kg
Thêm
sale
Hữu cơ
Nấm hương tươi
Nấm hương tươi

Khối lượng : 200g

Số lượng kho : 56

28.000₫ / Khay
Thêm
VietGAP
Muống
Muống

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 311

15.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Nấm sò trắng
Nấm sò trắng

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 90

28.700₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Cải ngọt
Cải ngọt

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 264

15.920₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Rau đay
Rau đay

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 53

12.600₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Măng tây cấp đông
Măng tây cấp đông

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 10

60.000₫ / Bó
Thêm