Hướng hữu cơ
Combo 5kg củ cải trắng
Combo 5kg củ cải trắng

Khối lượng : 5kg

Số lượng kho : 96

45.000₫ / Túi
Thêm
Hướng hữu cơ
Combo 10kg củ cải trắng
Combo 10kg củ cải trắng

Khối lượng : 10kg

Số lượng kho : 244

70.000₫ / Túi
Thêm