VietGAP
Ngót
Ngót

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 261

15.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Cải thảo
Cải thảo

Khối lượng : Kg

Số lượng kho : 1064.99

31.400₫ / Kg
Thêm
VietGAP
Mồng tơi
Mồng tơi

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 1110

13.050₫ / Túi
Thêm
Hướng hữu cơ
Mồng tơi
Mồng tơi

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 1110

13.050₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Muống
Muống

Khối lượng : 400g

Số lượng kho : 391

15.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Cải Kale
Cải Kale

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 22

30.750₫ / Túi
Thêm