Thử nghiệm mẫu
Tương nếp Hồng Kỳ
Tương nếp Hồng Kỳ

Khối lượng : 500ml

Số lượng kho : 36

20.000₫ / Chai
Thêm
new
Chế biến có HACCP/ISO 22K
Mắm tép Tĩnh Gia
Mắm tép Tĩnh Gia

Khối lượng : 250g

Số lượng kho : 82

16.000₫ / Chai
Thêm
new
Chế biến có HACCP/ISO 22K
Mắm tép Tĩnh Gia
Mắm tép Tĩnh Gia

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 82

30.000₫ / Chai
Thêm
new
Chế biến có HACCP/ISO 22K
Mắm tôm Tĩnh Gia
Mắm tôm Tĩnh Gia

Khối lượng : 250g

Số lượng kho : 53

16.000₫ / Chai
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Mỡ lợn chế biến sẵn
Mỡ lợn chế biến sẵn

Khối lượng : 700g

Số lượng kho : 85

120.000₫ / Hộp
Thêm
new
Thử nghiệm mẫu
Củ cải ngâm nước tương
Củ cải ngâm nước tương

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : Tạm hết hàng

85.000₫ / Hộp